Saba - Mackerel (Atlantic/Pacific)

CÁ SABA - MACKEREL

Atlantic / Pacific Mackerel

Kích cỡ / Size 200-300, 400-600, 500+, 600+ gram/pc
Xuất xứ / Origin Norway, Japan, China, Taiwan...
Tịnh / Net.

10, 15, 20 kg/carton

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - Mackerel

CÁ SABA - MACKEREL

SELLER

CÁ SABA - MACKEREL

Vu Anh Tien

vuanhtienhcmc@gmail.com

M: +84 903 188 933