CÁ SABA NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

Atlantic Mackerel - Scomber Scombrus

Kích cỡ 400-600 gram/con hoặc 500 gram+/con
Xuất xứ Nauy
Thành phần  100% Cá Saba tự nhiên
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh 20 kg/thùng

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - Cá Saba Nauy 

CÁ SABA NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

SELLER

CÁ SABA NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

Vu Anh Tien

vuanhtienhcmc@gmail.com

M: +84 903 188 933