ĐẦU CÁ HỒI

Atlantic Salmon Head - Salmo Salar

Kích cỡ / Size

300+, 400+, 500+ gram/pc.

Cắt / Cutting V-cut, U-cut, Snap cut
Xuất xứ / Origin Norway, Holland, Denmark, Iceland, UK, Estonia, Lithuania, Poland...
Tịnh / Net.

10, 12, 15 kg/carton

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - Đầu cá Hồi Nauy

ĐẦU CÁ HỒI

SELLER

ĐẦU CÁ HỒI

Vu Anh Tien

vuanhtienhcmc@gmail.com

M: +84 903 188 933