CÁ THU ĐAO - PACIFIC SAURY

Kích cỡ / Size

#1, #2, #3, #4

Xuất xứ / Origin

China, Taiwan
Tịnh / Net.

10 kg/carton

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - Pacific Saury

CÁ THU ĐAO - PACIFIC SAURY

SELLER

CÁ THU ĐAO - PACIFIC SAURY

Vu Anh Tien

vuanhtienhcmc@gmail.com

M: +84 903 188 933