CÁ SABA - MACKEREL

Atlantic / Pacific Mackerel

Kích cỡ / Size 200-300, 400-600, 500+, 600+ gram/pc
Xuất xứ / Origin Norway, Japan, China, Taiwan...
Tịnh / Net.

10, 15, 20 kg/carton

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - Mackerel

CÁ SABA - MACKEREL

SELLER

Vu Anh Tien

vuanhtienhcmc@gmail.com

M: +84 903 188 933 

LƯỜN CÁ HỒI

Atlantic Salmon Belly - Salmo Salar

Kích cỡ / Size 1-3, 1-4, 2+, 3+ CM
Xuất xứ / Origin Norway, Holland, Denmark, Iceland, UK, Estonia, Lithuania, Poland...
Tịnh / Net.

10, 15 kg/carton

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - Lườn cá hồi

LƯỜN CÁ HỒI

SELLER

Vu Anh Tien

vuanhtienhcmc@gmail.com

M: +84 903 188 933 

ĐẦU CÁ HỒI

Atlantic Salmon Head - Salmo Salar

Kích cỡ / Size

300+, 400+, 500+ gram/pc.

Cắt / Cutting V-cut, U-cut, Snap cut
Xuất xứ / Origin Norway, Holland, Denmark, Iceland, UK, Estonia, Lithuania, Poland...
Tịnh / Net.

10, 12, 15 kg/carton

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - Đầu cá Hồi Nauy

ĐẦU CÁ HỒI

SELLER

Vu Anh Tien

vuanhtienhcmc@gmail.com

M: +84 903 188 933 

CÁ THU ĐAO - PACIFIC SAURY

Kích cỡ / Size

#1, #2, #3, #4

Xuất xứ / Origin

China, Taiwan
Tịnh / Net.

10 kg/carton

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - Pacific Saury

CÁ THU ĐAO - PACIFIC SAURY

SELLER

Vu Anh Tien

vuanhtienhcmc@gmail.com

M: +84 903 188 933