CÁ SABA NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

Liên hệ

Atlantic Mackerel - Scomber Scombrus

Kích cỡ 400-600 gram/con hoặc 500 gram+/con
Xuất xứ Nauy
Thành phần  100% Cá Saba tự nhiên
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh 20 kg/thùng

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - Cá Saba Nauy 

Sản Phẩm Đã Xem