LƯỜN CÁ HỒI

Liên hệ

Atlantic Salmon Belly - Salmo Salar

Kích cỡ / Size 1-3, 1-4, 2+, 3+ CM
Xuất xứ / Origin Norway, Holland, Denmark, Iceland, UK, Estonia, Lithuania, Poland...
Tịnh / Net.

10, 15 kg/carton

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - Lườn cá hồi

Sản Phẩm Đã Xem

LƯỜN CÁ HỒI

Liên hệ